M’interessen els projectes que beneficien a les persones.
La meva experiència professional en diferents àmbits del disseny gràfic, la creació artística i la gestió, em permet oferir un ventall divers de serveis.

Jordi Barba, Barcelona, serveis a persones, entitats i empreses

DISSENY
- Creació de Marca
- Creació del nom
– Logotip
– Llibre d’estil corporatiu

- Disseny gràfic
- Papereria (targetes, sobres, fulls)
– Cartells
– Tríptics
– Flyers

- Disseny editorial
- Catàlegs de productes
– Revistes i butlletins
– Memòries

- Disseny web
  Web Corporativa

- Disseny ambiental
- Estands i fires
– Esdeveniments
– Senyalització

CREATIVITAT
- Il·lustracions per publicacions, per espais decoratius, per usos personals o familiars
– Reportatges fotogràfics
– Escenografies i decorats
– Aparadors

ARTÍSTIC-PICTÒRIC
– Pintures de petit i gran format per a usos publicitaris
– Comercialització de la producció pròpia de pintura i dibuixos

GESTIÓ
– Direcció de projectes i departaments
– Control, seguiment i avaluació de projectes
– Realització de tallers creatius