1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 22-12-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-12-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 27-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 20-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 10-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-11-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 13-10-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 13-10-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 6-10-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 6-10-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 25-09-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-09-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 23-09-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-09-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 8-08-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-08-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 19-07-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 19-07-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 12-07-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 12-07-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 27-05-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-05-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 22-05-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-05-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 13-04-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 13-04-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 18-02-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 18-02-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 5-01-1998

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 5-01-1998