1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-12-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-12-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 29-11-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 29-11-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-11-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-11-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-10-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-10-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 19-08-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 19-08-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 24-07-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 24-07-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-05-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-02-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-02-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-01-1995

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-01-1995