1993, La Vanguardia

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-12-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-12-1993 per a l’article de Xavier Trias

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-10-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-10-1993 per a l’article de Mariano Rajoy

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-10-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-10-1993 per a l’article de Miguel A. Fernández Ordónez

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-09-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-09-1993 per a l’article de Narcís Jubany

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-09-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-09-1993 per a l’article de Joan Maria Pujals

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-09-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-09-1993 per a l’article de Miguel Iñíguez

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-07-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-07-1993 per a l’article de Miguel Herrero de Miñón

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-06-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-06-1993 per a l’article de Josep M. Puig Salelles

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 2-06-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 2-06-1993 per a l’article de Miquel Sellarès

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-04-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-04-1993 per a l’article de Eduardo Foncillas

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-02-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-02-1993 per a l’article de Josep Borrell Fontelles

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-02-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-02-1993 per a l’article de Josep Borrell Fontelles

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-02-1993

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-02-1993 per a l’article de Josep Acebillo