2017

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 8-12-2017, per l'article de Nina L. Khrushcheva

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-12-2017, per l’article de Nina L. Khrushcheva

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 29-10-2017, per l'article de Carme Riera

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 29-10-2017, per l’article de Carme Riera

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 29-09-2017, per l'article de Ramon Espasa

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 29-09-2017, per l’article de Ramon Espasa

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 25-08-2017, per l'article de Antón Costas

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-08-2017, per l’article de Antón Costas

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 23-07-2017, per l'article de Carme Riera

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-07-2017, per l’article de Carme Riera

Jordi Barba, il·lustració publicada a El Batec núm. 6 de Càritas Barcelona, juliol de 2017, per l'article de Pepa Sala

Publicada a El Batec núm. 6 de Càritas Barcelona, juliol de 2017, per l’article de Pepa Sala

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 30-06-2017, per l'article de Luis Racionero

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 30-06-2017, per l’article de Luis Racionero

Jordi Barba, il·l1ustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 4-06-2017, per l'article de Jordi Amat

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 4-06-2017, per l’article de Jordi Amat

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 12-05-2017, per l'article de Josep Antoni Duran Lleida

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 12-05-2017, per l’article de Josep Antoni Duran Lleida

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 16-04-2017, per l'article de Carme Riera

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 16-04-2017, per l’article de Carme Riera

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 19-03-2017, per l'article de Carme Riera

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 19-03-2017, per l’article de Carme Riera

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 24-02-2017, per l'article de Luis Racionero

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 24-02-2017, per l’article de Luis Racionero

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 30-01-2017, per l'article de Richard N. Haass

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 30-01-2017, per l’article de Richard N. Haass

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 27-01-2017, per l'article de Gabriel Magalhães

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-01-2017, per l’article de Gabriel Magalhães

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 24-01-2017, per l'article de Kepa Aulestia

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 24-01-2017, per l’article de Kepa Aulestia

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 18-01-2017, per l'article de Salvador Cardús

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 18-01-2017, per l’article de Salvador Cardús

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 14-01-2017, per l'article de Juan-José López Burniol

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-01-2017, per l’article de Juan-José López Burniol

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 10-01-2017, per l'article de Kepa Aulestia

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-01-2017, per l’article de Kepa Aulestia

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 5-01-2017, per l'article de Francesc-Marc Álvaro

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 5-01-2017, per l’article de Francesc-Marc Álvaro

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 2-01-2017, per l'article de Josep Miró i Ardèvol

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 2-01-2017, per l’article de Josep Miró i Ardèvol