2006

Mostra parcial de les il·lustracions publicades a La Vanguardia

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-12-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-12-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-11-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 14-11-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 31-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 31-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 11-10-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-09-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-09-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 31-08-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 31-08-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 13-08-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 13-08-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-07-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-07-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 7-06-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 7-06-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-05-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-05-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 4-04-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 4-04-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-03-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-03-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-03-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-03-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-02-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-02-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-01-2006

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-01-2006