2019

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 20-09-2019, per l'article de Josep Antoni Duran i Lleida

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-09-2019, per l’article de Josep Antoni Duran i Lleida

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 16-08-2019, per l'article de Ignacio Martínez de Pisón

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 16-08-2019, per l’article de Ignacio Martínez de Pisón

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 07-07-2019, per l'article de Carme Riera

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 07-07-2019, per l’article de Carme Riera

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 31-05-2019, per l'article de Josep Antoni Duran i Lleida

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 31-05-2019, per l’article de Josep Antoni Duran i Lleida

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 26-04-2019, per l'article del Col∙lectiu Treva i Pau

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 26-04-2019, per l’article del Col∙lectiu Treva i Pau

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 15-03-2019, per l'article del Col∙lectiu Treva i Pau

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-03-2019, per l’article del Col∙lectiu Treva i Pau

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 1-02-2019, per l'article del Col∙lectiu Treva i Pau

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-02-2019, per l’article del Col∙lectiu Treva i Pau