2019

Jordi Barba, il·lustració publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 1-02-2019, per l'article del Col∙lectiu Treva i Pau

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 1-02-2019, per l’article del Col∙lectiu Treva i Pau