1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-12-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 8-12-1994 per a l’article de Miguel Tomás y Luis Berbel

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-11-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 23-11-1994 per a l’article de Josep M. García-Planas

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-11-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-11-1994 per a l’article de Eduardo Goligorsky

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-10-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 27-10-1994 per a l’article de Víctor Reina

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-09-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-09-1994 per a l’article de Joan Vallvé

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-07-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 22-07-1994 per a l’article de Joan Reventós

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-07-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 10-07-1994 per a l’article de Miguel Herrero de Miñón

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-06-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-06-1994 per a l’article de Francesc Pau Vall

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-03-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-03-1994 per a l’article de Gonzalo Quintero Olivares

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 7-02-1994

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 7-02-1994per a l’article de Francesc Riu