1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 25-12-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-12-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 4-12-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 4-12-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 25-11-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 25-11-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 21-10-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-10-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 15-10-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-10-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 21-08-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 21-08-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 30-07-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 30-07-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 4-07-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 4-07-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 15-06-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 15-06-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 6-06-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 6-06-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 9-04-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 9-04-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 20-03-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 20-03-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 19-03-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 19-03-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d'Opinió 5-02-1997

Publicada a La Vanguardia, secció d’Opinió 5-02-1997