Publicacions

Triptic Casp 2004.qxd (Page 2)

Disseny, maquetació i edició de 14 quaderns (1997-2005).

V13 jesuites catalegs varis

Disseny, maquetació i edició de memòries anuals.

V13 joan XXIII 07

Disseny, maquetació i edició de la revista mensual, 108 publicacions (1994-2006).

V13 joan XXIII 08

V13 joan XXIII 10

V13 joan XXIII 12b